Menu

ZOSTAŃ PARTNEREM:

Forum Dyrektorów Finansowych to elitarne, strategiczne spotkanie Prezesów, Członków Zarządu oraz Dyrektorów ds. Finansowych firm o najwyższych przychodach, którzy spotykają się, by wymieniać najlepsze praktyki, rewidować strategie finansowe swoich firm, optymalizować zarządzanie biznesem i performance departamentów finansowych.

Uczestnicy spotkania, liderzy działów finansowych, poszukują także rozwiązań i specjalistycznego wsparcia, które pozwoli im jeszcze skuteczniej zarządzać departamentami i finansami firmy.

Dołącz do Forum, jako jego Oficjalny Partner, zaprezentuj swoje rozwiązania.

ZAPREZENTUJ SWOJĄ OFERTĘ

Do aktywnej promocji zapraszamy firmy tworzące rozwiązania
- narzędzia, produkty i usługi wspierające zarządzanie finansami w firmie

WYBIERZ SWOJĄ FORMUŁĘ ZAANGAŻOWANIA W FORUM

 • PAKIET 1
 • UCZESTNIK
 • WIĘCEJ
 • Uczestnictwo jednej osoby z firmy
 • Przy zgłoszeniu większej ilości uczestników - oferujemy zniżki
 • ZGŁOSZENIE
 • PAKIET 3
 • STOISKO + WARSZTATY
 • WIĘCEJ
 • Stoisko 4m2
 • 1 osoba do obsługi stoiska
 • 1 moderator
 • Prowadzenie stolika eksperckiego
 • WSTĘPNA REZERWACJA
 • PAKIET 4
 • STOISKO + PRELEKCJA
 • WIĘCEJ
 • Stoisko 4m2
 • 2 osoby do obsługi stoiska + prelegent
 • Prowadzenie prelekcji własnej lub z Klientem
 • Matchmaking (5 umawianych spotkań)
 • WSTĘPNA REZERWACJA

Szukasz czegoś innego? Szytego na miarę? Skontaktuj się z nami
- przygotujemy pakiet dostosowany do Twoich celów biznesowych

W FORUM UCZESTNICZĄ:

8% Prezesi Zarządu

35% Członkowie Zarządu

37% Dyrektorzy Finansowi

6% Przedstawiciele Instytucji Finansowych

POZNAJ SZCZEGÓŁY EDYCJI 2016

video

JEŻELI TWOJA FIRMA MOŻE WSPOMÓC PRAKTYKĘ DYREKTORÓW FINANSOWYCH POPRZEZ:

 • wdrożenia systemów do raportowania, analizy danych oraz wspierających, m.in. controlling i budżetowanie
 • specjalistyczne analizy rynkowe oraz raporty dedykowane Dyrektorom Finansowym
 • doradztwo prawne oraz ubezpieczenia transakcji finansowych i inwestycji
 • narzędzia wspierające przetwarzanie i prezentację wyników finansowych, wizualizację danych, raportowanie
 • „szyte na miarę” produkty finansowe wspierające strategiczne projekty inwestycyjne i zarządzanie płynnością finansową firmy
 • produkty premium i dobra luksusowe skierowane do managerów wyższego szczebla i decydentów największych firm na rynku
Dołącz do Forum jako jego Oficjalny Partner zaprezentuj swoją ofertę – nawiąż nowe kontakty biznesowe!

OPINIE UCZESTNIKÓW

„Z mojej perspektywy forum Dyrektorów Finansowych stanowi doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Dyrektorami Finansowymi i Prezesami kierującymi przedsiębiorstwami w różnych branżach. Stwarza ono też bardzo dobre warunki do nawiązania kontaktów zawodowych z kolegami i koleżankami z innych przedsiębiorstw, co z mojego doświadczenia jest niezwykle pomocne przy wykonywaniu swojej pracy na pozycji CFO. Czas dostępny pomiędzy poszczególnymi częściami agendy a także po zakończeniu dnia można efektywnie wykorzystać na wymianę doświadczeń, specyficznych problemów biznesowych i sposobów radzenia sobie z nimi oraz wymianę kontaktów biznesowych. Osobiści mocno polecam udział w następnych spotkaniach tego typu gdyż jest to najlepsza forma na budowanie sieci kontaktów biznesowych i dzielenia się własnymi doświadczeniami”
Wieronski Wojciech
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,
Tesco Polska

SKOMPONUJ SWÓJ PAKIET - JAK MOŻESZ ZAISTNIEĆ?

INSPIRUJ LIDERÓW
podczas prelekcji

DYSKUTUJ Z EKSPERTAMI
podczas panelu dyskusyjnego

WYEKSPONUJ SWOJĄ MARKĘ
na stoisku wystawienniczym

BĄDŹ WIDOCZNY
dzięki brandingowi

NAWIĄZUJ RELACJE
przy pomocy matchmakingu

DZIAŁAJ ALTERNATYWNIE
zostając partnerem bankietu

SREBRNY PARTNER

PARTNERZY