Menu

PROGRAM EDYCJI 2017

DZIEŃ 1, 11 Maja 2017 r., czwartek

Rejestracja Uczestników i wspólne śniadanie

Rozpoczęcie Forum i networking

Iwona Słończewska-Knap, Project Manager, Blue Business Media

Keynote speech - inspiracja spoza świata finansów:
Jak wygrywać na polu bitwy i w czasach pokoju - wyzwania i zobowiązania lidera

Waldemar Skrzypczak, Polski Wojskowy, Generał Broni SZ RP w stanie spoczynku,
były Dowódca Wojsk Lądowych

Sesja pytań i odpowiedzi

CFO NA STRAŻY KAPITAŁU LUDZKIEGO

Zasoby ludzkie. Dobro rzadkie czy przewaga konkurencyjna i źródło rentowności?
CASE STUDY: Black Red White

Rafał Wyszomierski, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu, Black Red White

Sesja pytań i odpowiedzi

Efektywna motywacja i inspiracja zespołu sposobem na zatrzymanie talentów i walkę z rosnącą presja płacową
CASE STUDY: Tesco

Wojciech Wieroński, Dyrektor Finansowy na Region Europy Centralnej, Tesco

Sesja pytań i odpowiedzi

Przerwa na kawę i networking

CFO JAKO PARTNER BIZNESOWY I STRATEG

Rola outsourcingu we wsparciu dla Dyrektorów Finansowych w realizacji strategii biznesowych i minimalizacji ryzyka

Patrycja Strzelecka, Dyrektor Zarządzający, TMF POLAND

Sesja pytań i odpowiedzi

Wsparcie zarządu w podejmowaniu decyzji biznesowych jako największa szansa dla kreowania wartości w firmie przez dział finansowy, a także wyzwanie dla Dyrektora Finansowego
CASE STUDY: Grupa Cyfrowy Polsat

Joanna Słowikowska, Dyrektor Kontrolingu Biznesowego, Grupa Cyfrowy Polsat

Sesja pytań i odpowiedzi

Lunch

Nowe kompetencje Dyrektora Finansowego jako Partnera Biznesowego w dynamicznie zmieniającym się środowisku
CASE STUDY: GE Power

 • Rosnąca rola Dyrektora Finansowego
 • Wpływ szybko zmieniającego się środowiska na priorytety i kompetencje Dyrektora Finansowego
 • Nowe kompetencje Dyrektora Finansowego jako Partnera Biznesowego

Wojciech Porębski, CFO, Environmental Control Solutions, GE STEAM POWER SYSTEMS (Baden, Switzerland)

Sesja pytań i odpowiedzi

CFO NA STRAŻY RYZYKA

Innowacyjność się opłaca - formy wsparcia dostępne dla inwestujących w badania i rozwój:

 • dotacje unijne
 • ulga na badania i rozwój
 • zwolnienia w podatku od nieruchomości

Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarządzający, Ayming Polska

Sesja pytań i odpowiedzi

CFO w warunkach niepewności i niestabilności rynków: jak poprawić jakość prognoz i zwiększyć elastyczność
CASE STUDY: OCEANIC

 • Prognozowanie w zmiennym otoczeniu biznesowym – oczekiwana funkcjonalność, narzędzia, horyzont prognoz
 • Kontrola czy optymalizacja kosztów – jak zwiększyć elastyczność działania

Jolanta Łykowska, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, OCEANIC

Sesja pytań i odpowiedzi

PANEL DYSKUSYJNY: Jak można przygotować się do przyszłych zmian i obostrzeń w prawie i podatkach oraz przewidzieć ich wpływ na biznes?

Jarosław Stefaniak, Członek Zarządu, Instytut Studiów Podatkowych
Karolina Puczyńska-Łada, Menadżer ds. Podatków na Region Europy Wschodniej, Saint-Gobain
Agnieszka Tałasiewicz, Partner Zarządzający Kancelarią Prawną EY Law, Lider Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Zakończenie części merytorycznej pierwszego dnia forum

Koktajl networkingowy

DZIEŃ 2, 12 Maja 2017 r., piątek

Wspólne śniadanie i networking

Rozpoczęcie drugiego dnia Forum

Iwona Słończewska-Knap, Project Manager, Blue Business Media

CFO JAKO LIDER OPTYMALIZACJI

Obligacje zamienne jako innowacyjna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa
CCC

Marcin Czyczerski, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu, CCC

Sesja pytań i odpowiedzi

Kompleksowa obsługa Facility Management jako klucz do optymalizacji kosztów
CASE STUDY: Sodexo

 • Jak skutecznie zbudować wartość dla biznesu
 • Modele współpracy
 • Wyzwania i korzyści współpracy z partnerem zewnętrznym
 • Finansowe i niefinansowe aspekty outsourcingu usług Facility Management
 • Business case – korzyści z outsourcingu usług w ujęciu finansowym i strategicznym

Marta Diop, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Sodexo Polska On-site Services

Sesja pytań i odpowiedzi

CFO JAKO KATALIZATOR ROZWOJU BIZNESU

Kontroler jako Innowator w procesach Lean
CASE STUDY: Volkswagen Poznań

 • Finanse jako część organizacji typu high performance
 • Pierwsze kroki w zarządzaniu Agile
 • Czego się nauczyliśmy na podstawie projektu Crafter

Marko Antonio Sebastian, Członek Zarządu ds. Finansowych i IT, Volkswagen Poznań

Sesja pytań i odpowiedzi

Digitalizacja procesu oceny efektywności portfela zamierzeń inwestycyjnych

 • standaryzacja metodyki i podejścia do modelowania danych dla wielu rodzajów projektów,
 • automatyzacja zadań i przepływu pracy
 • priorytetyzacja i optymalizacja portfela projektów
 • zaawansowane narzędzia do analizy ryzyka
 • ewolucyjne podejście do procesu analizy - stage gate system

Jakub Lasota, Wiceprezes Zarządu, QVISTORP S.A.

Sesja pytań i odpowiedzi

Przerwa na kawę i networking

Equity crowdfunding versus tokeny aplikacyjne (ICO) jako innowacyjne narzędzia finansowania globalnych przedsięwzięć

Lech Wilczyński, Prezes, InPay

Sesja pytań i odpowiedzi

PANEL DYSKUSYJNY: Sytuacja makroekonomiczna i jej wpływ na rozwój biznesu w Polsce

dr hab. Alfred Bieć, Ekonomista, SGH
Mateusz Szczurek, były Minister Finansów, Ekonomista, EBOR, Członek, EUROPEJSKA RADA BUDŻETOWA, Wykładowca, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Bohdan Wyżnikiewicz, Członek Komitetu Prognoz, POLSKA AKADEMIA NAUK

Lunch

Rola CFO w budowaniu wartości firmy przy współpracy z private equity jako udziałowcem

Tomasz Brzeziński, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu, PROMEDICA24

Sesja pytań i odpowiedzi

CFO JAKO LIDER TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Wdrażanie nowych technologii i cyfryzacja działów finansowych w celu optymalizacji kosztów i poprawy jakości prognoz.
CASE STUDY: Gardner AEROSPACE Mielec

 • Rola działów finansowych w zmieniającym się otoczeniu
 • Minimalizacja ryzyka błędu we wdrożeniach
 • Inteligentna i pragmatyczna automatyzacja

Sylwia Ponikwia, Dyrektor Finansowy, Partner Strategiczny ds. Finansów i Controllingu, Gardner AEROSPACE Mielec

Sesja pytań i odpowiedzi

COLLECTIVE INTELLIGENCE SESSION
Na podsumowanie spotkania, by pozostawić Państwa w duchu wzajemnej wymiany doświadczeń i inspiracji, zapraszamy do uczestnictwa w dyskusjach przy okrągłych stolikach. Każda grupa dyskusyjna będzie mieć do dyspozycji 30 minut, by przedyskutować swój, wybrany z listy, temat. Na zakończenie „Inspirator” (wybrany spośród uczestników każdego ze stolików) zaprezentuje podsumowanie dyskusji stolika pozostałym Uczestnikom Forum. Przekaże też jedną złotą myśl zapisaną w swej grupie, która ma być konkretną wskazówką, gotową do implementacji w Państwa firmach już jutro.
Tematy dyskusji do wyboru dla Państwa:

 1. Tworzenie mikro ekosystemu innowacji w organizacji, np. poprzez laboratoria start-upów, autentyczne konkursy na innowacyjność wśród pracowników jako sposób na zatrzymanie pracowników
 2. Zarządzanie ryzykiem związanym z niestabilną sytuacją makroekonomiczną na świecie i w Polsce (w tym ryzyko walutowe) i jego bezpośredni wpływ na rozwój biznesu
 3. Program 500+ i jego wpływ na zatrudnienie w firmie i presję płacową
 4. Wpływ Brexitu na rozwój przedsiębiorstw

Podsumowanie pracy poszczególnych grup

Zakończenie VII Forum Dyrektorów Finansowych

SREBRNY PARTNER

PARTNERZY