IX FORUM
DYREKTORÓW
FINANSOWYCH

W elitarnym gronie, na poziomie strategicznym by zwiększać wartość biznesu!

14-15 maja 2019, Warszawa

Program

Aktualnie pracujemy nad agendą IX Forum Dyrektorów Finansowych, którą opublikujemy już wkrótce. Oto wstępny zakres tematyczny tegorocznej edycji:

 1. Działanie strategiczne – sposób na stabilną pozycję na rynku i opanowanie zawrotnego tempa zmian. Jaki sens ma tworzenie długofalowej taktyki działania? Podczas tegorocznej edycji poruszymy następujące tematy:
  • Dochodzenie do optymalnej struktury kapitału na przykładzie firmy
  • Strategie dywidendy

   Tomasz Kulik, Członek Zarządu w PZU SA i PZU Życie SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Alior Bank

   - Jak transparentność polityki dywidendowej przekłada się na wiarygodność firmy
   - Jaki wpływ na politykę dywidendową może mieć zaangażowanie podmiotów typu venture capital
   - Jak planować zmiany i modyfikacje w polityce dywidendy przy silnej presji konkurencyjnej

  • Alternatywne formy pozyskiwania kapitału w organizacji – ich wpływ na wyniki finansowe, szanse i zagrożenia

   Adam Pawlak, Dyrektor Finansowy, MOTO-PROFIL

   - organizacja rozumiana jako ekosystem kontrahentów, zasilana przez najsilniejszych jej członków
   - strategia współdziałania, CSR we współpracy z podmiotami mniejszymi od nas vs. ryzyka,
   - budowa ‘zdrowego’ źródła finansowania i wzajemne korzyści

  • Strategiczne zarządzanie w dynamicznym otoczeniu makroekonomicznym

   Małgorzata Bednarska - Sordyl, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, KELLER

   - Ograniczenia możliwości optymalizacji finansowej, związanej z zagraniczną rezydencją podatkową

  • Jak zwiększenie nakładów na badania i rozwój przekłada się na wzrost finansowy
  • Mechanizmy zarządzania ryzykiem finansowym – jak mierzyć ryzyko finansowe i skutecznie nim zarządzać?
 2. Nowe technologie – odpowiedź na zmieniający się świat oraz wyznacznik rozwoju rynku finansowego. Innowacyjne rozwiązania dla sektora finansowego. W bloku tematycznym m.in.:
  • Rozwój nie zamierza zwalniać. Jak dotrzymać mu tempa? Kluczowa rola CFO w procesie zmiany i implementacji nowych technologii
  • Identyfikowanie ograniczeń procesowych i organizacyjnych oraz eliminowanie przeszkód, stojących na drodze do wprowadzania nowych rozwiązań
  • Business Intelligence w praktyce – jak przekształcić dane w informacje, a informacje w wiedzę
  • Automatyzacja procesów odpowiedzią na zmiany pojawiające się na rynku pracy –  perspektywa dyrektora finansowego, odpowiedzialność i ryzyko
  • Transformacja cyfrowa firmy – jakie narzędzia może wykorzystywać CFO dla wzmocnienia swojej produktywności
  • Monitoring i weryfikacja – narzędzia IT do kontroli pracy innych działów
  • Uciekajcie! Roboty idą!

   Andrzej Kinastowski , Head of Training & Solution Delivery Managing Partner , Office Samurai

   - Dlaczego robotyzacja stała się tak nośnym tematem właśnie teraz?
   - Granice robotyzacji, i co nastąpi po niej
   - Jak rozwój technologii wpłynie na nas i na naszych pracowników – szansa, czy zagrożenie?
   - Nowe kompetencje – praca w zrobotyzowanym biurze
   - Czy za 20 lat będą jeszcze w ogóle istnieć biura

  • Outsourcować czy automatyzować. Finansowe aspekty usprawniania procesów.

   Anna Godlewska, Dyrektor Finansowy, Frisco S.A.

   - Wyzwania współczesnego biznesu – oczekiwania interesariuszy i nowy poziom finansów w obliczu technologicznej rewolucji.
   - Rodzaje procesów i działań w organizacji a wybór najefektywniejszych modeli usprawnień (quick Cost Benefit Analysis).
   - Koniec „przeciętności”. Nie tylko koszt i wydajność.
   - Człowiek a maszyna – rywalizacja czy kooperacja? Wstęp do multisourcingu.

  • W duchu Przemysłu 4.0: Od innowacji do implementacji – jak być zawsze o krok do przodu i mieć na to finansowanie?

   Michał Wojtulewicz, Wiceprezes ds. Finansów, ASTOR

 3. Rola doskonałego przywódcy – cele, wartości, odpowiedzialność lidera w organizacji oraz zarządzanie działem finansowym w metodologii Agile. W trzecim bloku tematycznym skupimy się na następujących zagadnieniach:
  • Turkusowe organizacje i zarządzanie partycypacyjne – co wspólnego ma z nimi międzynarodowa korporacja budowlana

   Zbigniew Jaszczuk, STRABAG Sp. z o.o.

   - Co to jest turkusowa organizacja i zarządzanie partycypacyjne?
   - Budżet: tak, czy nie? Czy rozwijać budżetowanie czy je likwidować? Na czym polega problem?
   - Budżet czy prognoza?
   - Cechy dobrego prognozowania.

  • PANEL DYSKUSYJNY: Jak skompletować zespół marzeń? Oczekiwania względem CFO oraz wpływ CFO na strategie HR

   Rafał Szymański, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, IKEA CENTRES POLSKA
   Piotr Serbiński, Dyrektor Finansowy East Europe & Nordics, KETER Group

  • Powiększający się obszar działania CFO vs zmniejszający się kontakt z pracownikami. Jak skutecznie zarządzać zespołem wirtualnym?
  • Ludzie vs dane – jak konfrontacja z człowiekiem wpływa na odbiór danych
  • CFO jako Biznes Partner
  • CFO jako lider biznesu w erze cyfrowej transformacji

   Grzegorz Skonieczko, Finance & Sales Operations Director, Dell Technologies w regionie Central & Eastern Europe, Izrael & CIS

   - Jak lider finansów zmienia się w lidera biznesu
   - Jak współtworzyć wartość dla partnerów interesariuszy
   - Jak budować „zanurzoną odpowiedzialność”
   - Jak zarządzać rozproszonym zespołem
   - Jak tworzyć i rozwijać relacje z otoczeniem

  • CFO jako lider biznesu w erze cyfrowej transformacji

   Piotr Serbiński, Dyrektor Finansowy East Europe & Nordics, KETER Group

 4. Wyzwania podatkowe i prawne – modyfikacje w sektorze finansów. W ostatnim bloku tematycznym:
  • Nowe założenia regulujące odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – jak przygotować się na zmiany
  • Dyrektywa PSD II – wyzwania i rozwiązania w obliczu zmian w zakresie usług płatniczych
  • Pracownicze Programy Kapitałowe i Emerytalne – jak finansowo przygotować firmę na implementację systemów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę
  • Audyt po zmianie strategii podatkowej – jak się do niego przygotować
  • Polski CFO a meandry międzynarodowego opodatkowania na przykładzie ITM Poland

   Anna Pucuła-Porochnenko, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND

   - Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
   - Działalność polskich firm zagranicą- minimum wiedzy CFO
   - Warunki powstania zakładu podatkowego zagranicą do CIT a podatki VAT i PIT
   - Zakupy zagraniczne (duże inwestycje i usługi świadczone w Polsce)- jak uniknąć kłopotów

  • Dyrektywa PSD 2 – nowe możliwości biznesowe nie tylko dla instytucji finansowych

   Marcin Jankowski, Associate Director, KPMG w Polsce

  • Raportowanie schematów podatkowych MDR – problem prawnika czy również dyrektora finansowego?

   Karolina Stawowska, Wolf Theiss